*  Elk mogelijk geval van Covid-19 dient getest te worden (ikv exitstrategie- contacttracing)


Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met :

OF  minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, dyspnoe, thoracale pijn, plotse smaakverandering of verlies of geurverlies zonder duidelijke oorzaak

OF  minstens twee* van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak ; acute verwardheid ; plotse val zonder duidelijke oorzaak 

 *Bij kinderen kan één symptoom/ koorts voldoende zijn om de diagnose te overwegen

OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…).


Wat dan:

U mag geen afspraak inplannen via online agenda

OF Gelieve  telefonisch contact  te nemen met de praktijk (014/655411, druk hekje ). Wij bekijken telefonisch of er een onderzoek/test dient te gebeuren.  Instructies worden aan de telefoon/per mail gegeven.

OF U kan  bij symptomen de vragenlijst ( hieronder, bij strategie ) invullen en doormailen naar info@drcoene.be, u wordt teruggemaild/ opgebeld voor 15u

           

 

Indien u vragen heeft over het coronavirus, zie :

             www.info-coronavirus.be

                        0800/14 689

Vaccinatieklik filmpje: de belangrijkste vragen over coronavaccinatie beantwoord


Vaccinatieprogramma

Zorg en Gezondheid is volop bezig een vaccinatieprogramma uit te werken. We onderzoeken hoe zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Op een veilige manier. Ook praten we met verschillende partijen over waar je een vaccinatie zal kunnen krijgen. Het vaccinatieprogramma start in januari 2021. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Meer over de rol van Zorg en Gezondheid


Volgorde van vaccineren

Nu er een goedgekeurd vaccin is tegen het coronavirus, zijn er nog niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra komen eerst aan de beurt, gevolgd door zorgmedewerkers die een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met COVID-19-patiënten. Als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd. 

Meer over de prioritaire groepen


Beschikbaarheid, veiligheid en werking van de coronavaccins

Vlaanderen heeft zicht op vaccins van minimaal 5 verschillende vaccinontwikkelaars. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het FAGG waken over de doeltreffendheid, kwaliteit en veiligheid. Zo'n 8 miljoen Belgen zullen zich kunnen laten vaccineren.

Meer over de vaccins


Waarom je laten vaccineren tegen COVID-19 belangrijk is

Met vaccinatie kan je voorkomen dat je ernstig ziek wordt én levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken.

Lees waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is

Mailadres: helpdesk@vaccinatiekempenland.be

COVID-19-vaccinatie voor risicopatiënten


Sommige mensen lopen vanwege hun medische achtergrond meer risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Die risicopatiënten komen onmiddellijk na de 65+’ers aan de beurt voor hun coronavaccinatie. Behoor je tot de groep van risicopatiënten, dan mag je je uitnodiging vanaf midden april tot in mei verwachten. De vaccinatie gebeurt in een vaccinatiecentrum in je buurt.

Vanaf 8 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat via www.myhealthviewer.be (inloggen met elektronische identiteitskaart). 

Lijst van aandoeningen 

Als je een van deze aandoeningen hebt, behoor je tot de groep van risicopatiënten:

Patiënten van 45 tot 64 jaar met: 

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen 
 • chronische hart- en vaatziekten 
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI = 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie 
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk minstens 140 mmHG systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden 
 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • syndroom van Down 
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva 
 • actieve HIV/AIDS
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet)

* Voor deze aandoeningen wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

Uitnodiging volgens leeftijd

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, van oud naar jong. 

Risicopatiënt? Check het via myhealthviewer.be

Hoe kan je checken of je op de lijst van risicopatiënten staat?

 1. Kijk vanaf 8 april 2021 zelf na of je op de lijst van risicopatiënten staat: surf naar www.myhealthviewer.be. Je logt in met je elektronische identiteitskaart of een andere veilige loginmethode

  • De huisartsen vullen deze lijst ook nog aan na 8 april. Check dus later opnieuw als je er niet opstaat maar neem daarom niet meteen contact op met je huisarts. 
 2. Lukt het je niet zelf om op www.myhealthviewer.be te kijken? Vraag het aan je apotheker. Je apotheker kan je ook informeren over de selectie van de risicopatiënten en je situatie met jou bekijken.
 3. Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds

De huisartsen zullen vanaf 6 april de lijst geleidelijk aanvullen. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je niet toevoegen op de vaccinatielijst. 

Automatische selectie door ziekenfonds of huisarts

Je moet zelf niks doen om als risicopatiënt op de lijst te komen om prioritair gevaccineerd te worden. Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden de gegevens uit meerdere bronnen gehaald: 

 • Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste 5 jaar een diagnose van kanker kregen. 
 • De ziekenfondsen stellen een lijst samen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden. 
 • De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 6 april geleidelijk aan beginnen aan te vullen, en kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen.
 • Daarnaast zullen een aantal specialisten in overleg met patiëntenorganisaties mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten.

Zo is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Naar schatting zullen 1,2 à 1,5 miljoen mensen uiteindelijk in deze lijst worden opgenomen.


Absolute contra-indicatie

De enige absolute contra-indicatie is:

 • Zeer ernstige (anafylactische) allergische reacties in de voorgeschiedenis
  • Op hetzelfde product
  • Op bestanddelen van de vaccins (vnl. polyethyleenglycol (PEG) en polysorbaat)

Wanneer wordt de vaccinatie best uitgesteld?

 • Ziekteverschijnselen met of zonder koorts >38°C
 • Recente COVID-infectie
  • Vaccinatie vanaf 14 dagen na genezing
  • Bij behandeling met corticoïden (1m) of monoklonale antilichamen (3m) langer interval (al werd dit niet weerhouden in laatste medisch draaiboek)
 • Quarantaine ivm hoog risicocontact of reis
 • Geplande operatie < 48u na de vaccinatie

Wanneer extra voorzichtigheid en 30 minuten wachten achteraf?

 • Ernstige allergische reacties op medicatie/vaccinaties in VG
 • Ernstige ongecontroleerde astma

Wanneer overleg met specialist?

 • Ernstige ongecontroleerde epilepsie
 • Ernstige immuunstoornissen (HIV, chemotherapie, immunosuppresiva, hematologische aandoeningen,…)
  • Eerder bezorgdheid rond werkzaamheid dan rond veiligheid
  • Indien medicatie kan afgebouwd of ziekte kan gestabiliseerd worden op korte termijn kan uitstel zinvol zijn

Wat met zwangerschap?

Hoewel studies nog lopende zijn geeft de Hoge Gezondheidsraad aan dat zwangeren gevaccineerd mogen worden. Vooral bij zwangere zorgverleners met hoog risico op besmetting of bij zwangeren met risico op ernstiger verloop wordt het aanbevolen.

Wat met borstvoeding?

Vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden


Praktisch:


Vraag: Wanneer word ik gevaccineerd? Waar afspraak bekijken?

U kan dit raadplegen op mijngezondheid.be of mijnburgerprofiel.be.

Info per post van uw ziekenfonds ( vanaf april 2021)


Vraag: Ik heb niemand om mij te rijden, hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum?

In elke gemeente is een Minder Mobielen Centrale waar de meeste 65plussers gebruik van kunnen maken.

Het telefoonnummer van de plaatselijke centrale vind je op www.mindermobielencentrale.be.

Daarnaast heb je een gelijkaardige dienstverlening bij CM en De Voorzorg:

Voor mensen met een rolstoel is er de Rolmobiel (alle gemeenten m.u.v. Hoogstraten) en de Handicar (Hoogstraten).

Raad hen zeker aan om meteen te bellen voor een rit als ze hun uitnodiging krijgen.


Vraag: Ik kan niet lang rechtstaan, hoe gaat dat in zijn werk in het vaccinatiecentrum?

Elke vaccinatiecentrum beschikt over een 8-tal rolstoelen, die ons in bruikleen werden gegeven door enkele plaatselijke woonzorgcentra.

Mensen mogen zelf een begeleider meebrengen, maar er zijn ook vrijwilligers aanwezig die mensen graag helpen met hun rolstoel.


Vraag: Kan ik ook thuis een spuitje krijgen?

De medische evaluatie en selectie van patiënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie gebeurt door de huisarts. Thuisverpleegkundigen of thuiszorg kunnen patiënten doorgeven aan de huisarts.

De selectie gebeurt op basis van vooraf bepaalde medische criteria:

De patiënt is/heeft:

 • risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte
 • dementie
 • ernstige autisme
 • ernstige psychiatrische problematiek
 • bedlegerig
 • ernstige fysieke handicap
Wachtpost (weekend/ weekwacht regeling)


Tijdens de week tss 18u en 8 u 's morgens en van vrijdagavond 18u tot maandagochtend 8u, kunnen patiënten terecht bij de wachtpost (campus Blairon Turnhout), enkel na telefonisch overleg (014/410410). Ook hier staan infectieposten.

  

Psychologische ondersteuning:


Indien patiënten, cliënten nood hebben aan psychologische ondersteuning, verwijzen wij jullie graag door naar volgende organisaties. Vrijwilligers/ initiatieven Ravels:oppasdienst - boodschappen - andere , te Ravels

Mondmaskers:


Vanuit het FOD zijn er richtlijnen gekomen om mondmaskers te maken. Via de link hieronder kan je de richtlijnen raadplegen:

mondmaskers maken!


Tijdelijke werkloosheid tgv. Corona ?


.

Zie onderstaande link naar de website van 'RVA' voor meer informatie


RVA – CORONA