Herfstvaccinatie 2023 - blijf je beschermen tegen COVID-19

Ivm covidvaccinatie:


in de huisartspraktijk, 

 niet voor kinderen <12jaar,

Spuiten zijn gratis en  aanwezig in de praktijk, geen voorschrift of bezoek bij de apotheker nodig.


 na  telefonische afspraak ( bel 014/655 411), 


De vaccins tegen COVID-19 bieden een uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19. 


Herfstvaccinatie voor het versterken van uw bescherming

De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-besmetting: wie gevaccineerd is , loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden. Die bescherming is  hoog  voor  alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen.

Na een aantal weken en zeker maanden begint de werkzaamheid van de vaccins geleidelijk aan af te nemen. Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte. Een vaccinatie aan het begin van de herfst zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden, opnieuw versterkt wordt.

In de herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuw periodes met veel COVID-19-besmettingen. Sinds de start van de pandemie zagen we immers telkens sterke heropflakkeringen in het najaar. Voor een volgende heropflakkering zich aandient, willen we alle volwassenen in Vlaanderen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken met een booster om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan.

Zie ook: Gezondheid en Wetenschap


Sterk aanbevolen voor de meest kwetsbare mensen

Een vaccinatie aan het begin van de herfst is sterk aanbevolen voor al wie extra kwetsbaar is om door een COVID-19-besmetting zwaar ziek te worden.


 • Alle personen vanaf 65 jaar
 • Mensen met een verzwakte immuniteit
 • Huisgenoten van de kwetsbare groepen.
 • Zwangere vrouwen – het COVID-vaccin kan veilig toegediend  worden op elk moment in de zwangerschap
 • Voor personen tussen 50 en 64 jaar raadt de Hoge Gezondheidsraad de herfstbooster ook aan als zij kampen met obesitas, roken of veel alcohol consumeren.
 • Voor andere personen kan een booster ook aanbevolen zijn als zij met een gezondheidsprobleem kampen dat hen meer kwetsbaar maakt voor een ernstiger ziekteverloop. Bijvoorbeeld chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes (zie oplijsting van de Hoge Gezondheidsraad)

Deze personen worden uitgenodigd volgens leeftijd. Aangezien iedereen in september en oktober de kans krijgt om gevaccineerd te worden, zullen ook zij snel aan de beurt komen.


Aanbevolen voor wie werkt in de zorgsector

Iedereen die werkt in de zorgsector (ook als niet-zorgverlener) wordt aangeraden om een herfstbooster te krijgen:

 1. Voor de eigen bescherming tegen ernstige COVID
 2. Voor de bescherming van kwetsbare personen met wie ze contact hebben: ook al neemt de bescherming die de booster biedt tegen besmetting snel af in de tijd, elke tijdelijke of nog kleine mate van bescherming is belangrijk in de zorgsector, waar immers veel contacten met kwetsbare personen plaatsvinden.
 3. Omdat we u nodig hebben in de zorg: met een boostervaccin verkleint u het risico op een  langdurige ziekte-uitval door een ernstiger COVID-verloop.


Te overwegen voor iedereen


Een vaccinatie in de herfst ook als u al besmet bent geweest

Bent u al (recent) besmet geraakt met COVID-19? Dan nog is een herfstbooster nuttig voor u en aanbevolen als u tot de risicogroepen behoort.

Het is immers nog onduidelijk in welke mate en hoe lang een eerdere COVID-besmetting bescherming biedt tegen een ernstiger ziekteverloop. Ook na een eerdere infectie blijft er een risico dat u na een COVID-besmetting ernstig of langdurig ziek wordt. Wacht minstens 14 dagen na het einde van de symptomen of een positieve PCR-test voor u uw herfstbooster gaat halen. 


Vaccinatie in de huisartspraktijk in september en oktober


Er moeten minstens drie maanden verstreken zijn sinds uw vorige booster om een herfstbooster te kunnen krijgen.

We raden aan om uw boosterdosis niet uit te stellen. Het is immers de bedoeling om uw bescherming te versterken voor een volgende grotere opstoot van COVID-19 besmettingen zich voordoet in de herfst of winter.
Veilige/aangepast vaccins

De mogelijke bijwerkingen van de COVID-19-vaccins worden nog altijd nauwgezet gerapporteerd en gemonitord. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat een vaccinatie in de herfst na een eerdere boosterdosis meer of andere bijwerkingen kan veroorzaken dan eerdere boosterdosissen.

Vaccinatiecertificaat na herfstvaccinatie

Momenteel hebt  u in Vlaanderen nergens een CST nodig. Voor reizen naar het buitenland kunnen andere voorwaarden gelden, raadpleeg de reisvoorwaarden voor het land waar u naartoe reist op de website van Buitenlandse zaken.

info omtrent vaccinatie:


Absolute contra-indicatie

De enige absolute contra-indicatie is:


 • Zeer ernstige (anafylactische) allergische reacties in de voorgeschiedenis
  • Op hetzelfde product
  • Op bestanddelen van de vaccins (vnl. polyethyleenglycol (PEG) en polysorbaat)


Wanneer wordt de vaccinatie best uitgesteld?

 • Ziekteverschijnselen met of zonder koorts >38°C
 • Recente COVID-infectie
  • Vaccinatie vanaf 14 dagen na genezing
  • Bij behandeling met corticoïden (1m) of monoklonale antilichamen (3m) langer interval (al werd dit niet weerhouden in laatste medisch draaiboek)
 • Quarantaine ivm hoog risicocontact of reis
 • Geplande operatie < 48u na de vaccinatie

Wanneer extra voorzichtigheid en 30 minuten wachten achteraf?

 • Ernstige allergische reacties op medicatie/vaccinaties in VG
 • Ernstige ongecontroleerde astma

Wanneer overleg met specialist?

 • Ernstige ongecontroleerde epilepsie
 • Ernstige immuunstoornissen (HIV, chemotherapie, immunosuppresiva, hematologische aandoeningen,…)
  • Eerder bezorgdheid rond werkzaamheid dan rond veiligheid
  • Indien medicatie kan afgebouwd of ziekte kan gestabiliseerd worden op korte termijn kan uitstel zinvol zijn

Wat met zwangerschap?

Hoewel studies nog lopende zijn geeft de Hoge Gezondheidsraad aan dat zwangeren gevaccineerd mogen worden. Vooral bij zwangere zorgverleners met hoog risico op besmetting of bij zwangeren met risico op ernstiger verloop wordt het aanbevolen.


Wat met borstvoeding?

Vrouwen die borstvoeding geven, mogen gevaccineerd worden


Praktisch


Vraag: Ik heb niemand om mij te rijden naar de praktijk

In elke gemeente is een Minder Mobielen Centrale waar de meeste 65plussers gebruik van kunnen maken.

Het telefoonnummer van de plaatselijke centrale vind je op www.mindermobielencentrale.be.

Daarnaast heb je een gelijkaardige dienstverlening bij CM en De Voorzorg:

Voor mensen met een rolstoel is er de Rolmobiel (alle gemeenten m.u.v. Hoogstraten) en de Handicar (Hoogstraten).

Raad hen zeker aan om meteen te bellen voor een rit als ze hun uitnodiging krijgen.


Vraag: Kan ik ook thuis een spuitje krijgen?

De medische evaluatie en selectie van patiënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie gebeurt door de huisarts. Thuisverpleegkundigen of thuiszorg kunnen patiënten doorgeven aan de huisarts.

De selectie gebeurt op basis van vooraf bepaalde medische criteria:

De patiënt is/heeft:

 • risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte
 • dementie
 • ernstige autisme
 • ernstige psychiatrische problematiek
 • bedlegerig
 • ernstige fysieke handicap