Nieuwe patiënten: enkel voor personen woonachtig te Ravels 2380, dit om optimale/ langetermijn zorg te kunnen garanderen

Woont u niet in 2380, kijk naar ' ikzoekeenhuisarts.be 'U bezorgt ons een ondertekend document (overdrachtsformulier, zie hieronder), waarin u de overdracht aanvraagt .

Dit kan via mail (info@drcoene.be) of post, vergeet uw rijksregisternummer (INSZ) , nummer identiteitskaart , naam, voornaam niet.

Voor personen > 40 jaar , gelieve alvast de administratieve/ medische vragenlijst in te vullen ,alsook de gezondheidskompas in te vullen ( ' Patiënt zelf aan de slag' ), u bezorgt de code via mail (info@drcoene.be)


aanvraag overdracht dossier medische vragenlijst