Nuttige websites


www.mijngezondheid.be

www.mynexuz.be

www.laatjevaccineren.be

www.gezondleven.be

 www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg/

www.kzitermee.be

www.tabakstop.be

www.thuisarts.nl

www.zorg-en-gezondheid.be

https://www.onlinehulp-apps.be/

socialekaart.be

welzijnsonthaal.be

hulpkompas.be

elzkempenland.be

vlaamspatiëntenplatform.be

welzijnsonthaal.be


https://www.vad.be/  ( Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs)

https://www.warmedagen.be/

Nuttige links 

  • www.gezondekempen.be (Logo Kempen): waar alle Kempische workshops, infosessies rond welzijns- en gezondheidsthema's verzameld staan. 
  • www.hulpkompas.be (Logo Kempen): waar burgers alle Kempische actoren en initiatieven rond mentaal welbevinden terug vinden
  • www.desocialekaart.be (Vlaanderen): waar burgers op zoek kunnen gaan naar contactgegevens van eerstelijnsactoren
  • www.vrijwilligerswerk.be & www.giveaday.be: voor informatie over vrijwilligerswerk, vrijwilligersvacatures, enzovoorts.

www.mantelzorgers.be: voor informatie over mantelzorg