Mijngezondheid.be

Hier vindt u uw labo-resultaten, specialistenverslagen, uw gemaakte afspraken in ziekenhuizen ( voor AZTurnhout: ga naar link 'Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven'), uw openstaande medicatievoorschriften, uw vaccinaties, wilsbeschikkingen ...Valpreventie


Valangst is voor ouderen vaak één van de vele risicofactoren om te vallen. 

Wist je dat je in huis vele risico's kan voorkomen?

Neem in onze praktijk gerust één van de infofolders mee of bekijk de website :


website valpreventie

Gezamenlijke zwangerschapsopvolging


We bieden ondersteuning & documentatie waar mogelijk , voeren de vooropgestelde controles en onderzoeken uit & rapporteren hierover naar je gynaecoloog.

We tellen graag met jullie af tot de komst van jullie wonder!

Kijk bij : 'Consultaties verpleegkundige'  hier vind je meer informatie over de suikertestHeeft u klachten van een blaasontsteking?


Beste meneer/mevrouw,

In deze huisartsenpraktijk proberen we steeds te werken volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten en richtlijnen, om u een zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden. Uit recent onderzoek is gebleken dat het niet bij elke patiënt met klachten van een blaasontsteking nodig is om een urinestaal te onderzoeken.


Vermeld  zeker:

  • Welke klachten u precies heeft.
  • Of u koorts/rillingen heeft. Als u zich ernstig ziek voelt.
  • Eventuele rugpijn of pijn in de zij.
  • Wanneer u bewegingsdrang hebt (‘niet weet waar te kruipen van de pijn’)
  • Of u in het verleden al eens een urineweginfectie gehad heeft, waarbij u een urinestaaltje hebt binnengebracht.
  • Of u een verblijfskatheter draagt.

Dr. Coene of Dr. Verbruggen beslissen welke stappen er verder nodig zijn, soms zal u hiervoor geen urinestaaltje moeten binnenbrengen.

Voor meer informatie over het correct afnemen van het urinestaal, zie aparte brief in de gang.

Indien u een test op SOA’s wenst (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) vragen wij dit steeds met de arts te bespreken, hiervoor is een ander soort staal nodig.

Alvast bedankt voor uw medewerking!