Missie en Visie van onze praktijk


- Kwaliteit van zorg en gezondheid van de patiënt staan centraal. Binnen de mogelijkheden van onze huisartspraktijk willen we een hoogwaardige zorg aanbieden .


 - Preventie: “beter voorkomen dan genezen”:

Hier kan de patiënt zelf in participeren, zie: "patiënt zelf aan de slag".

We staan met een heel team klaar om u hierin te begeleiden, zie " Wie".

Tevens beschikken we over het nodige materiaal om hieraan te kunnen voldoen: spirometer ,ECG-toestel , 24u bloeddrukmeter, uitleendienst bloeddrukmeters…


- Goede zorg loopt ook verder buiten onze muren, multidisciplinair  , zo werken we nauw samen met de thuisverpleegkundigen / apotheken  / gemeente / OCMW / ziekenhuizen & wzc’s  alsook met de bevolkingsonderzoeken. Enkel zo kunnen we een totaalbeeld van onze patiënten verkrijgen en totale zorg verlenen.


- Goede zorg kunnen we enkel verlenen indien we ons continue blijven ‘updaten’ . Zowel de huisartsen als de verpleegkundige nemen regelmatig deel aan bijscholingen,  waarna ze elkaar op de hoogte brengen en deze nieuwigheden verwerken in hun zorg ;  gebaseerd op actuele richtlijnen & wetenschappelijk onderzoek.


- Onze praktijk is een opleidingspraktijk , er is een samenwerkingsverband met ‘ICHO’ (huisartsen in opleiding ) , met de VIPH (opleiding voor praktijkverpleegkundige ) en met Thomas More voor de richting Medical Managment Assistant. Als opleidingspraktijk geloven we sterk in het delen van praktijkervaring met jonge (toekomstige?) collega’s. Naast hun theoretische kennis hebben zij nood aan praktijkervaring , binnen een stimulerende , kritische maar ook veilige omgeving. Omgekeerd brengen zij ook nieuwe kennis en ideeën.


Hierdoor hopen we onze praktijk te vertalen naar een omgeving waar plaats is voor wederzijds respect en vertrouwen. Patiëntentevredenheid kan enkel ontstaan als we oog hebben voor de totale patiënt en niet enkel voor zijn medische problematiek. We hebben dan ook , waar mogelijk , aandacht voor sociale , welzijns –en multiculturele aspecten. Om deze zaken met aandacht & zorg te behandelen dragen we het beroepsgeheim hoog in het vaandel.